ຮູບແຕ້ມສີດແມ່ນເຕັກນິກການແຕ້ມຮູບທີ່ອຸປະກອນສີດສີຫຼືເຄືອບຜ່ານທາງອາກາດລົງເທິງພື້ນຜິວ Silicone.

EZ5A0132
JWT Workshop (8)

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ